9 months ago Archive

1 Korintus

1 Korintus 13:4-5

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.

Read More

Yesaya

Yesaya 54:5

Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi.

Read More

Mazmur

Mazmur 100:1

Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi!

Read More

Amsal

Amsal 15:17

Lebih baik sepiring sayur dengan kasih dari pada lembu tambun dengan kebencian.

Read More